sobota 14. dubna 2012
Srdcová dáma in english The Queen of Hearts is my animated bachelor film done in 2011 at Tomas 
Bata University in Zlin.

synopsis / synopse:

Three different men, roofer, gentleman and gardener, have met in a shed to play a matrimony.  But drinking shots of brandy and a queen of hearts on a playing card reminds them their unexpected stories with fabulous women...

Tři rozdílní muži, pokrývač, gentleman a zahradník, se sejdou v kůlně při hře v karty. Kořalka a srdcová dáma na kartě je však povzbudí k vyprávění o nečekaných zážitcích s úžasnými ženami...